Doradztwo energetyczne dla firm – jak płacić mniej za energię elektryczną?

Doradztwo energetyczne dla firm

W ostatnich miesiącach kwoty energii elektryczne, ceny węgla czy gazu ziemnego notują rekordowe wartości. Cena energii w Polsce, podobnie jak w całej Europie rośnie, powodując wzrost kosztów produkcji. Czy w związku z tak rysującą się przyszłością pojawiają się pytania jak płacić mniej za energię elektryczną? Jak obniżyć zużycie prądu? Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie?

Badania pokazują, że przeciętna firma jest w stanie oszczędzić 8-10% energii rocznie, im większe zużycie prądu tym większe oszczędności można osiągnąć. Aby skutecznie obniżyć rachunki, warto poznać kilka prostych i skutecznych sposobów na oszczędzanie energii, dzięki którym można praktycznie zlikwidować niepotrzebne zużycie prądu i znacznie ograniczyć wydatki swojej firmy na energię elektryczną.

Wykonaj audyt energetyczny

Aby określić, w jaki sposób można obniżyć konsumpcję energii, zdecyduj się na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub audytu efektywności energetycznej. Audyt ten pozwoli przeanalizować bieżące zużycie energii i zdiagnozować stan techniczny wykorzystywanych w firmie urządzeń i instalacji. Wykonanie takiego audytu jest na tyle skomplikowane, że najlepiej zlecić go profesjonalnej agencji doradztwa energetycznego. Na tej bazie eksperci mogą zaproponować wdrożenie konkretnych optymalizacji, które zmniejszą zużycie energii, co prowadzi do realnych oszczędności w firmie.

Wybierz odpowiednią taryfę energii elektrycznej dopasowaną do wykorzystania mocy umownej przez Twoją firmę.

W zależności od mocy umownej, napięcia sieci, do jakiej Twoja firma jest podłączona i sposobu zużywania energii elektrycznej, powinieneś wybrać odpowiednią taryfę energii elektrycznej. Dla firm i przedsiębiorstw, w zależności od potrzeb i warunków podłączeniowych, możesz wybierać z trzech kategorii taryfowych. Taryfa A oznacza dużą korporację lub fabrykę, taryfa B oznacza dużą firmę, taryfa C oznacza małe lub średnie przedsiębiorstwo. Możesz wybrać dwa przedziały mocy umownej – 1. przeznaczona jest dla mocy poniżej 40 kW, natomiast 2. dla mocy powyżej 40 kW oraz liczbę stref czasowych. W zależności od potrzeb i profilu wykonywania działalności dobierz odpowiednie parametry umowy. Np. grupa taryfowa C12 to oferta dla małej firmy. Pierwsza cyfra „1” oznacza moc umowną poniżej 40KW. Druga cyfra „2” odnosi się do stałej dwustrefowa (podział na szczyt / poza-szczyt). Taryfa taka jest optymalna np. dla piekarni, która pracuje głównie w nocy poza szczytem, więc dwustrefowa taryfa jest dla niej optymalna.

Kompensacja mocy biernej

W obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych (np. transformatorów, silników), jednak powoduje jednocześnie duże obciążenie sieci. Przeciążona mocą bierną sieć nie funkcjonuje prawidłowo, jest narażona na straty cieplne oraz powoduje szybsze zużywanie się transformatorów i linii kablowych. Zarówno dostawca energii, jak i jej odbiorcy powinni zatem dążyć do ograniczenia zużycia mocy biernej. Dla klientów będzie to oznaczało niższe rachunki, a dla dystrybutora lepsze warunki funkcjonowania sieci i jej większą żywotność.  Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej można również osiągnąć dzięki ograniczeniu poboru mocy biernej. Jest to możliwe po zainstalowaniu indywidualnie zaprojektowanego układu kompensacji.

Dołączyć do usługi Demand Side Response (DSR)?

Operatorzy, w zamian za redukcję zużycia, wynagradzają finansowo przedsiębiorstwa. Za deklarację możliwości czasowego ograniczenia poboru energii o 1 MW, są w stanie zapłacić nawet 200 000 złotych w ciągu roku. Informację o planowanej redukcji przedsiębiorstwa dostają z wyprzedzeniem, co pozwala na zaplanowanie pracy oraz bardziej efektywne zarządzanie pobieraną mocą. Aby płacić mniej za energie elektryczna, najlepiej skontaktować się z firmą doradczą, która pokieruje całym procesem.

Powyższe punkty, to jedynie początek działań, które realizuje się podczas profesjonalnego doradztwa energetycznego. Firm takie jak Parsymonia, pomogą Twojej Firmie odpowiednio zoptymalizować i wdrożyć pewnie działania, które przyczynią się do obniżenia kosztów energii energetycznej.