Wniosek AEO, Czym jest certyfikat AEO i jak go zdobyć?

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Rosnącą ilość towarów w obrocie globalnym, powoduje, że administracja celna nie jest w stanie skutecznie kontrolować każdej przesyłki i  dokumentu. Aby wszystko przebiegało sprawnie konieczna jest współpraca pomiędzy organami celnymi oraz przedsiębiorcami na całym świecie. W celu zapewnienia spójności rozwiązań na świecie WCO, czyli Światowa Organizacja Ceł (WCO), opracowała specjalny dokument opisujący standardy bezpieczeństwa, zwany „SAFE Framework”. Unia Europejska, w oparciu o standardy tego dokumentu, 1 stycznia 2008 uruchomiła specjalny program wprowadzający zasady funkcjonowanie instytucji tzw. upoważnionego przedsiębiorcy.  Czym dokładniej jest status upoważnionego przedsiębiorcy i jak go uzyskać? Na te oraz inne pytania uzyskasz odpowiedź w niniejszym wpisie. Wniosek AEO.

Kim jest upoważniony przedsiębiorca AEO?

Status upoważnionego przedsiębiorcy, zwany jest statusem AEO. Nazwa AEO jest skrótem od Authorised Economic Operator. O ten status mogą wnioskować m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której importują towary spoza Unii Europejskiej. Taka osoba ze statusem AEO staje się wiarygodnym przedsiębiorcą dla organów celnych.

Dlaczego warto mieć certyfikat AEO? Czy potrzebny będzie wniosek AEO?

Certyfikat AEO wiąże się z przyznaniem przedsiębiorcy wielu przywilejów. Całkowity katalog tych przywilejów zawierają przepisy unijnego prawa celnego, a do najważniejszych z nich należą:

 • możliwość rozliczania VATu z tytułu importu,
 • możliwość zmniejszenia kwoty zabezpieczenia generalnego do aż 30 % kwoty referencyjnej,
 • możliwość przeprowadzania wszelkich koniecznych kontroli poza kolejką – priorytetowe traktowanie przesyłek,
 • mniejsza liczba kontroli fizycznych,
 • mniejsza ilość kontroli dokumentów,
 • uprzednie poinformowanie o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
 • możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia koniecznych kontroli,
 • możliwość przeprowadzenia procedury uproszczonej podczas kontroli;  procedura uproszczona przedsiębiorcy umożliwia uproszczenie wszelkich czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi,
 • łatwiejszy proces ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, uznanego nadawcy oraz znanego nadawcy.

Ponadto, dzięki posiadaniu statusu AEO, przedsiębiorca jest traktowany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy. Potencjalnych partnerów, posiadających ten certyfikat można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Jak zdobyć świadectwo AEO?

Jak widać lista zalet wynikających z posiadania pozwolenia AEO jest długa, dlatego warto rozważyć jego posiadanie. Wniosek o wydanie świadectwa AEO można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Warto wspomnieć, że jest zupełnie darmowy. Sprawdź jakie kroki należy wykonać. Wniosek AEO.

Numer EORI

Pierwszym krokiem, jest uzyskanie numeru EORI, czyli numeru Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Przedsiębiorca może mieć tylko jeden taki numer. Jak go uzyskać? Można tego dokonać na stronie rządowej PUESC.

Rejestracja lub aktualizacje reprezentacji. Wniosek AEO

Następnym krokiem jest tak zwana rejestracja reprezentacji lub aktualizacja reprezentacji, której można również dokonać na stronie PUESC.

Logowanie w unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO

Teraz przychodzi moment logowania na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO. Można tam się zalogować w imieniu własnym, ale również w imieniu innego podmiotu.

Złożenie wniosku o nadanie statusu AEO

Po zalogowaniu na unijnym portalu otrzymuje się możliwość złożenia wniosku AEO w formie elektronicznej. Należy podać w nim szereg informacji m.in.:

 • dane osobowe wnioskodawcy i jego numery rejestrowe,
 • dane kontaktowe,
 • miejsce przechowywania dokumentacji księgowej i celnej,
 • rodzaj wnioskowanego pozwolenia.

Sprawdzenie wniosku

Po wysłaniu wniosku trafi on do odpowiedniej administracji skarbowej i tam zostanie sprawdzony. W przypadku brakujących informacji urzędnicy skontaktują się z wnioskodawcą, a komunikacja będzie odbywać się przez portal e-AEO. Weryfikacja warunków do nadania statusu AEO jest dokumentowana szczegółowym raportem.

Decyzja w sprawie nadania statusu AEO

Po spełnieniu wszystkich wymagań, dyrektor izby administracji skarbowej nadaje pozwolenie AEO, które staje się ważne 5 dni po wydaniu decyzji i uznane jest we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że na certyfikat czeka się do 120 dni od daty złożenia wniosku, czas ten w szczególnych przypadkach może być wydłużony o kolejne 60 dni.

Jak bezproblemowo zdobyć certyfikat AEO?

Warto pamiętać, ze proces uzyskania certyfikatu AEO może być skomplikowany i nieprzyjemny, dlatego warto skorzystać z usług wykwalifikowanego doradcy celnego Empirium Profit. Doradca taki pomoże w przygotowaniu skomplikowanego kwestionariusza samoocenywniosku AEO oraz innych niezbędnych dokumentów celnych. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać pomoc w przeprowadzeniu audytu AEO oraz bezpieczeństwa, wdrożenia AEO, czy wszelkich procedur (celnych, operacyjnych, bezpieczeństwa, ochrony). Nasi specjaliści wspierają również klientów w kontaktach z organami celnymi oraz przeprowadzają niezwykle merytoryczne i przydatne szkolenia celne.